РекламаОт партнеровФорми ліків
Реферат на тему:
Форми ліків


Ліки, готові до вживання, називаються формами ліків. Форми ліків є офіцінальні (стандартні), виготовлені на фармацевтичних підприємствах (officima - майстерня, аптека) або магістральні, виготовлені в аптеці згідно з рецептом лікаря (magister - учитель, керівник). У залежності від консистенції складників (інгредієнтів), форми ліків можуть бути тверді, м'які і рідкі.
ТВЕРДІ ФОРМИ ЛІКІВ
(FORMŬLAE MEDICINĀLES DURAE)
До твердих форм ліків належать:
Порошки - pulveres (pulvis, ĕris m)
Капсули - capsulae (capsūla, ae f)
Таблетки - tabulettae (tabuletta, ae f)
Пілюлі - pilulae (pilūla, ae f)
Драже - dragee (dragee n)
Гранули - grandūla (granūlum, i n)
Збори - species (species, ēi f)

ПОРОШКИ (PULVĔRES)
Порошки бувають складні - pulvĕres compositi (pulvis compositus); прості - pulvĕres simplices (pulvis simplex), поділені на дози - pulvĕres divisi (pulvis divisus), недозовані, тобто не поділеaні на одноразові дози - (pulvĕres indivisi).
У залежності від ступеня подрібненості вони можуть бути: дуже дрібні - pulvĕres subtilissimi (pulvis subtilissimus), дрібні — pulvĕres subtiles (pulvis subtilis) і грубі — pulvĕres grossi (pulvis grossus).
Назначаються порошки як для зовнішнього вживання (pro usu extemo; ad usum externum), так і для внутрішнього (pro usu interno; ad usum intemum).
При виписуванні складних порошків у Subscriptio пишуть: Misce, fiat pulvis. — Змішай, щоб утворився порошок.
Якщо виписується дозований порошок, то вказують вагову кількість лікарських речовин і кількість доз, пишучи: Da (Dentur) tales doses numero ... - Видай (Видати) таких доз кількістю ...
Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,02
Sacchări 0,3
Misce, fiat pulvis
Da tales doses numero 6
Signa.

ТАБЛЕТКИ (TABULETTAE)
Таблетки виписують двома способами: Перший спосіб, коли таблетки не мають умовної назви, а зазначаються назви їх складників та їх дози. У Subscriptio вказується їх кількість і форма, напр.:
Rp.: Acidi acetylsalicylici
Phenacetini ana 0,25
Da tales doses numero 12 in tabulettis
Signa. По 1 таблетці 3 рази на день.
Другий спосіб, коли виписують таблетки комбінованого складу, що мають певну умовну назву, складники не перелічуються, напр.:
Rp.: Tabulettas Analgini 0,5 numĕro 10.
Da. Signa.
При другому способі вагова кількість таблетки не вказується у тому випадку, коли вага складника даної суміші є стандартною, напр.:
Rp.: Tab. "Pentalgmum" N. 10
D. S. По l таблетці 2-3 рази на день
КАПСУЛИ (CAPSULAE)
При виписуванні ліків в капсулах у Subscriptio обов'язково слід вказати, в яких капсулах видати, оскільки за допомогою капсул доводять ліки до певного місця шлунково-кишкового тракту, напр.:
in_capsülis amylaceis - в крохмальних капсулах;
in capsülis gelatinösis duris - в твердих желатинових капсулах;
in capsülis gelatinösis mollTbus - в м'яких желатинових капсулах; in capsülis glutoidalibus - в глютоїдальних капсулах.
Rp.: Ferrireducti 1,0
D. t. d. N 15 in caps. gel.
Signa. По одній капсулі 3 рази на день після їди.
ПІЛЮЛІ (PILIILAE)
При виписуванні пілюль вказуються назви всіх складників, їх кількість і кількість пілюльної маси. Пілюльну масу готують з цукру, води, гліцерину, спирту, глюкози, меду, порошку й екстракту кореня солодки. Якщо ж вибір пілюльної маси не має суттєвого значення, в рецепті пишуть Massae pilulärum... Rp.: Ac. arsenicösi anhydnci 0,03
Extr. et pulv. rad. GlycyrrhTzae 6,0
M. f. pil. N.30
D.S. По І пілюлі 2 рази на день Rp.: Pulv. fol. Digitalis
Camphörae tritae ää 1,5
M. pil. q. s.
M. f. pil. N.30
D.S. По І пілюлі З рази на день.
Оскільки пілюлі готують ручним способом в аптеці, що складає певні труднощі, їх практично не виписують.
ДРАЖЕ (DRAGEE)
Більш поширеною твердою, дозованою формою ліків є драже - Dragee (не відмінюється), до складу якого входить
лікарська речовина і дражирувальна маса. Виписують драже
двома способами, напр.:
Rp.: AminazTni 0,025 Rp.: Dragee Aminazmi 0,025 N 12
D. t. d. N 12 in dragee D. S. По І драже 2 рази
S. По 1 драже 2 рази на день на день
ЗБОРИ (SPECIES)
Збори — це суміш висушеної і подрібненої лікарської сировини (листки, корені, кореневища, квіти, плоди, кора, насіння, ягоди, трави), з якої хворі самі готують водні настої і відвари. Збори бувають двох видів — магістральні і офіцінальні (аптечні). В залежності від цього й виписують їх двома способами. Rp.: Specierum pectoralium 50,0
D.S. Одну столову ложку залити 1 склянкою кип'ятку, варити 10 хв., приймати по півсклянки вранці і ввечері. Rp.: Rad. Althaeae officinälis 40,0
Rad. GlycyrrhTzae glabrae 25,0
Sem. Foeniculi 10,0
M. f. species
D.S. l столову ложку збору настояти 2 год. у склянці води, після чого варити 5 хв. настояти ще 15 хв. і процідити. Весь настій випивати теплим за кілька прийомів.
РІДКІ ФОРМИ ЛІКІВ (FORMULAE MEDICINÄLES LIQUIDAE)
До рідких форм ліків належать: Розчини - solutiönes (solutio, önisf) Ін'єкції - injectiönes (injectio, önisj) Мікстура - mixt u га е (mixture, ae^/) Настої - infusa (infusum, і и) Відвари - decocta (decoctum, i ri) Краплі - guttae (gutta, ae^) Настойки - tincturae (tinctura, ae^/) Екстракти- extracta (extractum, і и) Емульсії - emulsa (emulsum, i n; emulsio, önis/)
Слизі - mucilagmes (mucilago, Tnis^) Дерозолі - aerosöla (aerosölum, i и)
РОЗЧИНИ (SOLUTIÖNES)
Рецепти на розчини виписують скороченим розгорнутим способами.
При виписуванні скороченим способом після слова Recipe пишуть Solutionis і назву лікарської речовини, концентрацію розчину у відсотках і його кількість, напр.: Rp.: Solutionis Menthöli oleösae 1% - 20ml
D.S. По 2-3 краплі в ніс 2 рази на день.
При розгорнутому способі після слова Recipe вказують назву лікарської речовини, її кількість і розчинник, напр.: Rp.: Menthöli 0,1 Rp.: AcTdi salicylTci 1,0
Olei VaselTni 10 ml Spintus aethylTci 70% - 40 ml
Misce. Da. Signa. M. D. S.
У залежності від розчинника розчини є водні (solutiönes aquösae) спиртові (solutiönes spirituösae) і олійні (solutiönes oleösae).
ІН'ЄКЦІЇ (INIECTIÖNES)
Ін'єкції, призначені для підшкірного,
внутрішньом'язового, внутрішньовенного та інших введень, виписуються в ампулах. Про стерильність ін'єкцій свідчать слова у Subscriptio: in ampullis; pro injectionibus, напр.: Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 25% - 10ml
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 10 мл. щодня внутрішньом'язово При виписуванні неампульних розчинів у Subscriptio пишуть: SterilTsa! - Простерилізуй! Sterilisetur! — Простерилізувати. Rp.: Sol. Glucösi sterilisätae 20% -10,0
Adde aseptTce
Tiricturae Strophanthi guttas II
M.D.S. Для введення в вену
МІКСТУРИ (MIXTÜRAE)
Мікстури — це суміш різних лікарських засобів, які змішуються у розчиннику (дистильованій воді, ароматичній воді, відварі). У рецептах вказуються всі лікарські засоби, що входять у мікстуру, їх вагова кількість. Це, зокрема, настойки, настої, відвари, екстракти, сиропи, порошки, слизі. Якщо у склад мікстури входять відвари, то вони в рецепті пишуться першими. Rp.: Inf. fol. Digitalis 0,5 : 180 ml
Sir. simpl. 20 ml
M.D.S. По І столовій ложці 3 рази на день. Якщо виписують офіцінальну мікстуру, то після слова Recipe пишуть Міх t u гає і її назву та вагову кількість, напр.: Rp.: Mixturae antiasthmatfcae Trascövi 200 ml
D.S. По 1 чайній ложці на теплому молоці 2 рази на день після їди.
НАСТОЇ (INFÜSA) І ВІДВАРИ (DECOCTA)
При виписуванні настоїв і відварів в рецепті вказують кількість рослинної сировини і кількість відвару чи настою, напр.: Rp.: Decocti foliörum et cortfcis Sambuci 8,0 : 180 ml
Da. Signa. По l столовій ложці тричі на день Rp.: Infusi fructuum AnTsi 15,0 : 200 ml
Da. Signa. По І столовій ложці тричі на день
НАСТОЙКИ (TINCTÜRAE)
Настойки поділяються на спиртові та спиртово-ефірні. При виписуванні настойки вказують після слова Recipe лікарську форму, тобто Tinctürae, потім назву рослини і загальну кількість у мілілітрах. При виписуванні спиртової настойки, як правило, означення не пишуть. В рецепті на ефірну настойку обов'язково зазначається aethereae. Rp.: T-rae Schizandrae 50 ml
D. S. По 20 крапель тричі на день.
Rp.: T-rae Valerianae aethereae 20 ml
D. S. По 10-15 крапель на прийом.
КРАПЛІ (GUTTAE)
У формі крапель виписують речовини невеликою кількістю (5-10 мл) і дозують краплями. Виписують рецепти скороченим або розгорнутим способом, напр.: Rp.: Sol. Menthöli oleösae 1% - 10 ml Rp.: Menthöli 0,l
D.S. По 3 краплі на день. Olei Vaselmi 10,0
M. D. S. По З краплі в ніс тричі на день.
Виписуючи лікарську речовину в одній та кількох краплях, в рецепті слід зазначати кількість крапель римськими цифрами: одну краплю - guttam (gtt.) І; три краплі - guttas (gtts.) Ill, напр.: Rp.: DimedröliO.OOl
Ephednni hydrochloridi Olei Persicörum guttas III M.D.S. Краплі для носа.
ЕКСТРАКТИ (EXTRACTA)
Екстракти поділяють на сухі (extracta sicca), густі (extracta spissa) і рідкі (extracta fluTda). Виписують екстракти так само, як і настойки, але обов'язково вказують консистенцію (стан) екстракту, напр.: Rp.: Extr. stigmätum Maydis fluldi 20,0
D. S. По ЗО крапель тричі на день перед їдою. Rp.: Extr. Filfcis maris spissi 0,9
Mellis depuräti 25,0
M. D. S. Приймати протягом години на 2 прийоми (дитині 6 років при карликовому ціп'яку).
Екстракти бувають водні (extracta aquösa), спиртові (extracta spirituösa) і ефірні (extracta aetherea).
ЕМУЛЬСІЇ (EMULSA)
Емульсії поділяють на насінні (справжні) -seminalia або emulsiönes seminäles й оліїсті (несправжні) -emulsa oleösa або emulsiönes oleösae.
Виписують емульсії скороченим і розгорнутим способом напр.: Rp.: Semmum Amygdalärum dulcium 10,0
Aquae destillätae ad 100 ml
Misce, fiat emulsum
Da. Signa. По l столовій ложці тричі на день. Rp.: Emulsi semmum Amygdalärum dulcium 100 ml
Da. Signa. По l столовій ложці тричі на день.
М'ЯКІ ФОРМИ ЛІКІВ. (FORMULAE MEDICINÄLES MOLLES)
До м'яких форм ліків належать: Мазі - unguenta (unguentum, i n)
Лініменти - linimenta (linimentum, i n) Пасти - pastae (pasta, ae f) Свічки - suppositoria (suppositorium, i n) Пластирі - emplastra (emplastrum, i n)
МАЗІ (UNGUENTA)
Рецепти на мазі виписують двома способами -розгорнутим і скороченим.
Скороченим способом виписують офіцінальні мазі, а також ті, до складу яких входить лише одна речовина.
При виписуванні мазей розгорнутим способом вказують назви лікарських речовин і мазьову основу (вазелін, ланолін, нафталан, свинячий жир, гліцерин, віск тощо) та їх кількість. У Subscriptio зазначають: Misce, fiat unguentum. ~ Змішай, щоб утворилася мазь. Rp.:Unguenti StreptocTdi 10% - 50,0
Da. Signa. Змазувати уражені ділянки шкіри 1 раз на день. Rp.:Xeroformii 7,5 Vaselmi
LanolTni aa 50,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Змазувати уражені ділянки шкіри.
ЛІНІМЕНТИ (LINIMENTA), ПАСТИ (PASTAE)
Виписують лініменти — рідкі мазі та пастк так само, як і мазі, напр.: Rp.: Linimenti SynthomycTni 10% - 25,0
D. S. намазувати поверхню опіку. Rp.: Pastae Lassäri 20,0
D. S. Зовнішнє. Rp.: Zinci oxydi 2,5
Talci 10,0
Vaselmi
Lanolmi aa 5,0
Misce, fiat pasta
Da. Signa. Цинкова паста.
СВІЧКИ (SUPPOSITORIA)
Свічки, у відповідності до їх призначення, бувають ректальні (suppositoria rectalia), вагінальні (suppositoria vaginalia), кульки вагінальні (globuli vaginales) та палички (bacilli). При виготовлені свічок за основу беруть в основному олію какао (oleum Cacao або butyrum Cacao). Виписують свічки також розгорнутим або скороченим способом. Rp.: SynthomycTni 0,2
Olei Cacao 3,0
Misce, fiat suppositorium rectale.
D.t.d. N.10
S. Вводити по 1 свічці на ніч у пряму кишку. Rp.: Anaesthesmi 0,5
Butyröli 4,0
Misce, fiat suppositorium vaginale.
D. t. d. N.6
S. По І свічці в піхву на ніч. Rp.: AcTdi Ьогїсі 3,0
Acidi salicyHci 1,0
Chinosöli 2,0
Olei Cacao quantum satis
Misce, fiant globuli numero 10
D.S.
Якщо у рецептах на свічки не перераховуються назви складників або свічки мають умовну назву, то слово suppositoria пишеться в Асе. plur. напр.: Rp.: Suppositoria "Anaesthesölum" N.20
D.S. По 1 свічці у пряму кишку на ніч.
ПЛАСТИРІ (EMPLASTRA)
При виписуванні пластирів вказують їх назву, масу, на яку тканину намазувати і яка її форма і величина, напр.: Rp.: Emplastri Plumbi simpllcis 20,0
Extende supra linteum 200 cm x 2 cm
D. S. Для закріплення пов'язок. Rp.: Emplastri Canthandum quantum satis
Extende supra linteum formä chartae lusöriae.
D. S. Прикладати на шкіру в ділянці ураження. Rp.: Emplastri adhaesTvi bactericTdi
magnitudme 150 cm x 2 cm.
Da. Signa.
Завантажити

(Размер: 14.88K / Загрузок: 476)


Сайт: Autor   Добавлен: 15.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв