РекламаОт партнеровОформлення документів та одержання товарно-матеріальних цінностей з аптеки


РЕФЕРАТ
на тему:
Оформлення документів та одержання товарно-матеріальних цінностей з аптеки

ПЛАН
Вступ
1. Порядок виписування товарів.
2. Відпуск товарів
Список використаної літератури


Вступ
Лікувально-профілактичні установи прикріплюються на постійне планове постачання до госпрозрахункових аптек або до міжлікарняних аптек. Виписування і відпустка товарів з аптек для лікувально-профілактичних установ здійснюється відповідно до правил, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

1. Порядок виписування товарів.
Лікарські засоби виписуються медичними установами, що не мають своїх аптек, з госпрозрахункової аптеки але накладним (вимогам), затвердженим керівником установи. Усі накладні (вимоги) скріплюються печаткою установи.
Накладні на отрутні, наркотичні, сильнодіючі лікарські засоби й етиловий спирт виписуються в 4 екземплярах, а на медикаменти, перев'язні засоби і вироби медичного призначення — у 3 екземплярах. Накладні в госпрозрахунковій аптеці нумеруються порядковими номерами з початку кожного місяця.
Вимоги виписуються чорнилом, чітко; повинні мати штамп установи, найменування відділення лікарні, номер і дату, підписи керівників, їхньої посади і розбірливо прізвища. У вимогу вписують найменування медикаментів і їхня кількість Скорочення в назвах лікарських засобів дозволяється робити тільки такі, котрі не можуть привести до помилки при читанні і виконанні вимоги. Зміна кількості лікарських засобів і інших предметів після того, як вимога була завірена керівником медичної установи, не допускається.
При одержанні лікарських засобів з госпрозрахункової аптеки працівник установи пред'являє належне оформлене разове чи постійне доручення. Постійна довіренність на одержання цінностей може видаватися на певний строк, але не більше ніж на даний кваїртал і повинна зберігатися в аптеці. На одержання етилового спирту і медикаментів, що містять отрутні, наркотичні і сильнодіючі засоби, виписується разове доручення Кількості етилового спирту, ампул, порошків, що містять речовини, що підлягають предметно-кількісному обліку, проставляються у вимозі не тільки цифрами, але і прописом. Обов'язково пишеться призначення ліків (для ін'єкцій, зовнішнього застосування, внутрішнього вживання, очні краплі і т.п.). У вимогах на етиловий спирт позначається його концентрація.
Одержання лікарських засобів з госпрозрахункової аптеки представник установи підтверджує розпискою на обох екземплярах накладної, а працівник аптеки розписується у видачі товарів і правильності таксування накладних (вимог). Отримані з госпрозрахункової аптеки лікарські засоби зберігаються у відділеннях (кабінетах). Збереження цих цінностей у відділеннях (кабінетах) понад поточну потреби забороняється. Обсяг поточної потреби установлюється вищестоящою організацією. Лікарі лікарень і поліклінік зобов'язані знати наявний в аптеці асортимент готових лікарських засобів. Створювати у відділеннях і кабінетах лікувальної установи запаси будь-яких лік категорично забороняється. Забороняється виписувати лікарські засоби з аптеки по загальних накладних для декількох відділень (кабінетів) і робити наступну їхню розфасовку, переміщення з одного посуду в іншу, заміну етикеток і ін. Отрутні, наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби, етиловий спирт, а також гостродефіцитні і дорогі медикаменти виписуються для усіх відділень (кабінетів) по окремої накладної (вимозі), підписаної керівником установи, і зберігаються в головної (старшої) медичної сестри установи, відповідальної за збереження цих лікарських засобів.
Отрутні, наркотичні, сильнодіючі лікарські засоби, етиловий спирт, гостродефіцитні і дорогі медикаменти, отримані з госпрозрахункової аптеки, враховуються головної (старшої) медичною сестрою. Завідувач аптекою строго стежить, щоб запаси отрутних і наркотичних засобів у відділеннях і кабінетах не перевищували 5-денної потреби в них, а сильнодіючих засобів — 10-денної потреби. Відпустка цих лікарських засобів у відділення (кабінети) відбувається тільки для поточної потреби по накладних, підписаним завідувач відділенням, з дозвільним підписом керівника установи. У цих накладних указується номер історії хвороби, прізвище, ім'я, по батькові хворого.
Усі встановлені положення про порядок оформлення лікувально-профілактичною установою вимог в аптеку дотримуються при виписуванні медикаментів для безкоштовної відпустки їх амбулатарним хворим.
Кращим способом безкоштовного медикаментозного забезпечення хронічних хворих є видача їм лік безпосередньо в лікувально-профілактичній установі, а дітям — удома при відвідуванні їхнім чи лікарем медичною сестрою. Для цього з аптеки виписують лікарські засоби, як правило, у виді готових до відпустки, призначених для безкоштовної видачі амбулаторним хворим по вимогах звичайної форми. Набір необхідних для цього медикаментів (по номенклатурі, дозуванню, фасуванню, кількості) затверджується головним лікарем. На вимозі на одержання медикаментів для безкоштовної відпустки хворим вказується в заголовку: «Для безкоштовної видачі амбулаторним хворим через товар».
Вимогавиписується з указівкою повного найменування медикаментів, виду упакування, розфасовки і підписується головним лікарем. Виписується окремий рахунок звичайного зразка лікувальній установі з обов'язковою вказівкою в рахунку: «Для безкоштовної видачі амбулаторним хворим». Такі вимоги і рахунки фіксуються в аптеці в окремій відомості. Якщо якісь ліки не випускаються у виді готової лікарської форми, на нього виписують рецепт, по якому ліки одержують у госпрозрахунковій аптеці. Завідувачі аптеками перевіряють у лікувально-профілактичних установах дотримання правил обліку безкоштовної відпустки лік.
Завідувач чи аптекою спеціально виділений працівник перевіряє правильність оформлення вимог, що надходять в аптеку, коректують їх. По вимогах, написаним нерозбірливо, недбало, з неправильними дозуваннями, необумовленими чи виправленнями з недотриманням правил, ліки й інші товари аптечного асортименту не відпускаються.


2. Відпуск товарів
У лікувально-профілактичних установах з кількістю ліжок 300 і більш, прикріплених на постачання до міжлікарняних аптек, передбачається в штаті одна посада фармацевта спеціально для одержання лік у міжлікарській аптеці і видачі їхнім відділенням лікарень. В інших випадках відпустка товарів з аптеки у відділення лікарень виробляється тільки тому медичному працівнику, прізвище якого зазначена у вимозі і дорученні на право одержання товарів. Як правило, таким обличчям є старша чи чергова сестра відділення. В одержанні вона розписується на екземплярі вимоги, що залишається в аптеці, а другий екземпляр передається їй при відпустці медикаментів. Медичний працівник, одержуючи ліки і медичні вироби з аптеки, перевіряє відповідність їх виписаним у вимозі, наявність чітка заповненої етикетки, якості упакування. Провізор аптеки, що відпустив ліків для відділення, також розписується на вимозі. У великих медичних установах доцільно організувати централізований підвіз лік безпосередньо у відділення лікарні, кабінети, лабораторії. Упакування й оформлення етикеток на відпускаються аптекою ліків повинні відповідати усім установленим вимогам. Відпуск лікувально-профілактичним установам з аптеки ліків повинні мати точне і ясне позначення на чи сигнатурі етикетці: «Внутрішнє», «Зовнішнє», «Для ін'єкцій», «Очні краплі» і т.п., а також найменування відділення (кабінету), цілком склад ліків, що відповідає пропису, зазначеної у вимозі, дату готування і підпис особи, яка приготувала, яка перевірила й відпустила ліки з аптеки.
Особливо ретельно стежать за упакуванням лікарських засобів, що містять отрутні і наркотичні, а також сильнодіючі препарати, тому що відпустка їх для медичних установ виробляється у великих кількостях, ніж по амбулаторному рецепту одному хворому.
Лікувально-профілактичні установи одержують отрутні, наркотичні і сильнодіючі засоби тільки у виді готових лік, наготовлених чи промисловістю аптекою. На етикетках лік, що містять отрутні лікарські засоби, ставиться штамп чорною тушшю «А», а на етикетках лік із сильнодіючими засобами — штамп червоною тушшю «Б».
При відсутності на упакуваннях лік перерахованих позначень збереження і застосування лік у медичних установах не дозволяються. Розфасовка, розсипка, розважування, переливання і перекладання лік в інше упакування безпосередньо в чи відділенні кабінеті, а також заміна етикеток не допускаються.
Лікувально-профілактичні установи охорони здоров'я зобов'язані здійснювати суворий контроль за повним і по призначенню використанням бюджетних асигнувань, виділюваних на медикаменти і перев'язні засоби.
Відпуск лікарських засобів виробляється завідувачем чи аптекою його заступником по накладних, підписаною завідувач відділенням і затвердженим керівником чи установи обличчям, на те уповноваженим, медичному працівнику, прізвище якого зазначена в накладної (див. нижче). В одержанні цінностей з аптеки одержувач розписується на екземплярі в накладній, що залишається в аптеці. Накладні виписуються в двох екземплярах і заповнюються чорнилом чи кульковою ручкою. Перший екземпляр накладної залишається в аптеці, а другий повертається у відділення (кабінет) при відпустці медикаментів та інших цінностей. У накладних обов'язково вказуються повне найменування медикаментів, перев'язних засобів і інших цінностей, їхні розміри, фасовка, лікарська форма, дозування, упакування і кількість, необхідні для визначення роздрібної ціни і вартості цінностей.
У тих випадках, коли в накладній не зазначені повні дані на виписані лікарські засоби, завідувач аптекою зобов'язаний при виконанні замовлення дописати в обох екземплярах необхідні чи дані внести відповідні виправлення.
Виправлення кількості, фасовки і дозування лікарських засобів і інших цінностей убік збільшення категорично забороняється.
На одержання з аптеки цінностей, що складаються на предметно-кількісному обліку, виписується окрема накладна, що затверджується керівником установи. Накладні (вимоги) на отрутні і наркотичні лікарські засоби виписуються латинською мовою.
У накладних на одержання з аптеки отрутних, наркотичних, гостродефіцитних і дорогих і лікарських засобів, радіоактивних ізотопів і препаратів для клінічних іспитів і досліджень указуються номфа історій хвороби, прізвище, ім'я, по батькові хворих, для яких виписані лікарські засоби.
Медикаменти, що містять отрутні, наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби, етиловий спирт, а також гостродефіцитні і дорогі медикаменти, по яких ведеться предметно-кількісний облік, відпускаються відділенням установи в розмірах, що не перевищують п'ятиденну потребу в них.Список використаної літератури

1. Основи законодавства України про охорону здоров'я.
2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Фармацевтичний журнал – 1995 - №2 – с.109-126
3. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.96.
4. Постанова КМ України від 17.11.97 №1570 «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах»
5. Постанова КМ України від 19.01.98 №40 “Про затвердження нормативів мінімального забезпечення населення державними та комунальними заставами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів”.
6. Постанова КМ України №1303 «Про упорядкування безкоштовного і пільгового відпуску лікарських засобів по рецептах лікарів у випадку амбулаторного лікування окремих груп населення й окремих категорій захворювань»
7. Постанова КМ України від 05.09.96 №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів установами й організаціями охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету».
8. Постанова КМ України від 03.01.96 № 72 “Про положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я”
9. Постанова КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
10. Постанова Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від 12.01.2001 №3/8 «Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності по виробництву лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»
11. Постанова КМ України від 02.06.2003 № 789 «Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення».
12. Громовик Б.П. Організація роботи аптек // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фарм. профілю Ш-ІУ рівнів акредитації /Вид. “Нова книга”, 2003.

Завантажити

(Размер: 16.48K / Загрузок: 303)


Сайт: Autor   Добавлен: 5.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв