РекламаОт партнеровДеякі історико-медичні події та науково-медичні відкриття українських вчених


Реферат на тему:
Деякі історико-медичні події та науково-медичні відкриття українських вчених

1063 - Введення ігуменом Києво-Печерської Лаври Феодосієм Печерським першого в Україні монастирського статуту, яким передбачалась, зокрема, організація при монастирях опіки хворих та калік
1073 - Складання для князя Чернігівського та Київського Святослава рукописного перекладу з грецької мови «Ізборника Святослава» — своєрідного збірника енциклопедичних, в тому числі і медичних знань того часу
1478 - Захист першим вихідцем з України Георгієм Дрогобичем-Кодтермаком (1450—1494) докторської дисертації в Болонському університеті
1483 «Прогностическое суждение текущего 1483 года Георгия Дрогобича с Руси, доктора медицини Болонского университета» — перша в історії друкована праця українського вченого
1538 - Притулок — шпиталь при церкві Богоявлення у Львові
1578 - Острозька академія («Волинські Афіни»), де вивчалась медицина
1578 - Перша приватна аптека у Луцьку
1578 - Шпиталь при Острозькій академії
1593 - Замойська (м. Замостя поблизу Львова) академія з медичним класом (факультетом) та шпиталем на 40 ліжок (граф Я Замойський,)
1623 «Про морову епідемію» — описання епідемії чуми у Львові
1658 - Перший переклад Єпіфанієм Славинецьким на слов'янську мову скороченого підручника анатомії А. Везалія «Врачевська анатомія» («Епітоме»)
1728 - Перша приватна аптека в Києві (Ейстер І.)
1743 - Перша приватна аптека в Глухові
1773 - «Колегіум медикум» у Львові — перша медико-хірургічна школа на західноукраїнських землях. Засновник і перший викладач — А. Крупинський
1773 - Крайова санітарна (медична) комісія (колегія) при австро-угорському намісництві у Львові
1773 - Надання австро-угорським урядом на «Колегіум медикум» (Львів) функцій державного управління медико-санітарною справою на території Галичини
1775 - Висновок, що "рідинні тваринки" — це мікроорганізми, які можуть гинути від тепла чи холоду (М. Тереховський).
1778 - Перша в Слобідській Україні державна аптека (Харків)
1781 - Здогадка (Д. Самойлович), що людина може бути носієм збудників чуми.
1782 - Опис анатомічної та функціональної одиниці нирки, яка утворює сечу - клубочкової капсули та ниркових трубочок (О. Шумлянський).
1783 - «Роздуми про чуму», «Роздуми про щеплення чуми» (Самойлович Д., Страсбург)
1783 - Перша школа акушерок в Чернівцях (Глабах І.,)
1802 - Опис прямого масажу серця (І. Каменський).
1803 - Перша соматична лікарня в Києві
1809-1822 - Опис виразкової хвороби (Ф. К. Уден).
1836 - Розробка анатомування заморожених трупів (І. Буяльський).
1840 - Перикардіоцентез при серцевій тампонаді (О. Караваєв).
1842 - Застосування гіпотермії (О. Вальтер)
1853 - Анатомічний театр медичного факультету університету Св. Володимира (Київ)
1859 - Опис Lamblia intestinalis (В. Ламбль).
1863- Амбулаторія Харківського медичного товариства
1865 - Відкриття нейроентеричного каналу (О. Ковалевський).
1868 - Галицьке товариство аптекарів (Львів)
1868 - Застосування методу антисептики в Харкові (В.Грубе)
1868 - Товариство лікарів Галичини, прийняття статуту)
1868 - Фельдшерська школа при Чернігівській губернській земській лікарні
1873 - Відкриття рухової зони в корі головного мозку (В. Бец)
1873 - Кафедра гігієни Харківського університету (А. Якобій )
1874 - Відкриття великих пірамідальних вузлових клітин мозкової кори, що відповідають за рухову функцію (В. Бец).
1875 - Опис амебної дизентерії (Ф. Леш).
1878 - «О делении животных клеток» (П. Перемежко)
1878 - Відкриття мітозу (П. Переміжко).
1882 - Відкриття клітинного імунітету (фагоцитоз; І. Мечников).
1882 - Синтез сечової кислоти (І. Горбачевський).
1883 - Перше повідомлення про клітинну теорію імунітету — вчення про фагоцитоз (І. Мечников)
1893 - Виконання в Києві першої в Російській державі гомопластичної пересадки роговиці (О. Шимановський )
1893 - Дослід на собі по вивченню ефективності перорального введення холерної вакцини, що поклало початок методу ентеровакцинації профілактики кишкових інфекцій (Д. Заболотний , І. Савченко)
1893 - Доказ (І. Савченко та Д. Заболотний), що людина може бути носієм збудників.
1897 - Закриття кулевого поранення серця, що ознаменувало початок ери серцевої хірургії (А. Подріз).
1897 - Опис аргентафінних клітин (М. Кульчицький).
1899 - Опис зміщення кривої розщеплення гемоглобіну під зміною парціального тиску вуглекислоти та рН (Б. Веріго).
1902-06 - Відсмоктуючий дренаж ран та абсцесів (М. Суботін).
1903 - Станція швидкої медичної допомоги в Одесі
1905 - Вислухувальне вимірювання систолічного та діастолічного кров'яного тиску М. Коротков).
1907 - Клінічна дігностика захворювань нирок (Ф. Пастернацький).
1908 - Кафедра отоларингології Львівського університету (А. Юраш)
1909 - Розпізнання гострого інфаркту міокарду (В. Образцов, М. Стражеско).
1912 - Розвиток дитячої психології (І. Сікорський).
1913 - Відкриття електроенцефалографії (В. Правдич-Неминський).
1915 - Розробка трубчатого та ніжкового шкіряного клаптя (В.Філатов).
1918 - Націоналізація аптек в Україні
1918 - Медичний факультет Українського державного народного університету (Київ)
1918 - Перша в Києві інфекційна лікарня, створена на базі монастирської лікарні Києво-Печерської Лаври
1918, 3 травня - Створення гетьманом П. Скоропадським Міністерства народного здоров'я і опіки
1918, 25 грудня - Призначення урядом Директорії лікаря Матюшенка Міністром народного здоров'я і опіки
1920-23 - Розробка анатомічного обгрунтування позаплевральних доступів до піддіафрагмальних просторів та абсцесів (О. Мельников)
1923 - Введення в медичних вузах України «нахилів» з лікувально-профілактичного та санітарно-профілактичного напрямків
1923 - Кафедри соціальної гігієни (Харків, Одеса)
1923 - Початок створення мережі протитуберкульозних диспансерів (Дніпропетровськ, Житомир та ін.)
1923 - Створення фармацевтичних вузів двох типів - технікумів з вищою освітою та хімікофармацевтичних інститутів
1923- Київський фармацевтичний інститут
1923- Перші в Україні санепідвідділи Полтавського і Сумського губздороввідділів
1925-30 - Закладання основ судової медицини (М. Бокаріус).
1928 - «Врачебное дело» (Харків)
1928 - «Фармацевтичний журнал»
1928 - Інститут мікробіології і вірусології ім. акад. Д. Заболотного (Київ)
1928 - Науково-дослідний інститут курортології та медичної реабілітації (Одеса)
1928 - Науково-дослідний інститут стоматології (Одеса)
1928 - Перший в країні онкологічний диспансер (Харків)
1928 - Перші райздоровінспектури в сільській місцевості
1928 - Доведення можливості пересадки трупних органів шляхом успішно переливання трупної крові (В. Шамов).
1931 - Розвиток дитячої психології (С. Балій).
1933 - Перша алотрансплантація нирки людині (Ю. Вороний).
1933-36 - Теорія стресу (О. Богомолець).
1935 - Відкриття шляху обміну глюкози (Я. Парнас).
1938 - Житомирська фармацевтична школа
1938 - Розвиток педагогічної психології (С. Балій).
1944 - Винахід ядерного магнітного резонансу (ЯМР, Є. Завойський)
1945 - Розробка механічного зшивання (накладання скобок) в хірургії (В. Гудов).
1948 – Запровадження в медичних вузах викладання історії медицини
1949 - Механічне зшивання в судинній хірургії (Ю. Вороний).
1949 - Психопрофілактична підготовка до пологів (К.Платонов).
1952 - Внутрішньоматкова ресусцитація плоду (А. Ніколаєв).
1953 - Приєднання Київського інституту удосконалення провізорів до Київського інституту удосконалення лікарів на правах фармацевтичного факультету
1953 - Докази вірусного походження раку молочних залоз (Л. Дмоховський).
1957 - Запровадження механічного зшивання в грудну хірургію(М. Амосов).
1958 - Вступ України в члени Дитячого Фонду ООН
1959 - Розвиток соціальної психології (С. Балій).
1959 - Розробка повного клубового ендопротезу (К. Сиваш).
1959-60 - Описання кальцієвих каналів клітин міокарду (П. Костюк).
1960 - Запровадження мікрохірургічних методів лікування захворювань середнього вуха (П. Джуль).
1961 - Перший політ людини в космос (С. Корольов) та розробка основ космічної медицини і медичних комп'ютерів (В. Парін, М. Амосов, О. Газенко).
1962 - Конструкція та вживлення стулкових клапанних протезів серця (М. Амосов).
1969 - Застосування лазера в онкології (Р. Кавецький).
1973 - Описання переходу підендокардіального у внутрішньостінний інфаркт міокарду (О.Грицюк).
1975 - Розробка внутрішньовінцевого тромболізу при інфаркті міокарду (Є. Чазов).
1978 - Розробка повного колінного ендопротезу (К. Сиваш).
1988 – Науково-дослідний інститут соціальної гігієни та управління охороною здоров'я (Київ)
1996 – Інститут громадського здоров’я (Київ).

Завантажити

(Размер: 11.15K / Загрузок: 287)


Сайт: Autor   Добавлен: 15.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв