РекламаОт партнеровПрактична косметологія

РЕФЕРАТ
на тему:
Практична косметологія

Професійний догляд за шкірою передбачає комплекс заходів, які проводяться фахівцями з відповідною освітою. Професійний догляд не виключає щоденного догляду за шкірою, який виконує кожна людина в домашніх умовах. Але все-таки до професіонала звертаються тоді, коли звичайного домашнього догляду виявля ється недостатньо, коли з'являються перші ознаки в'янення шкі ри або коли виникають серйозні проблеми: надмірна сальність, висипання вугрів, гноячків, порідіння волосся чи, навпаки, його надмірний ріст.
Косметик має надавати такі послуги:
— догляд за здоровою шкірою;
— профілактику передчасного старіння шкіри;
— воскову депіляцію;
— макіяжу і нанесення декоративної косметики.
Для виконання цих послуг косметик повинен вміти оцінюва ти стан шкіри, робити гігієнічне очищення обличчя з попереднім розпарюванням шкіри чи накладанням пом'якшувальної маски, виконувати косметичний масаж, накладати маски різних типів, виконувати воскову депіляцію, фарбувати брови і вії, наносити макіяж, знати способи косметичного догляду за тілом. Крім того, косметик дає рекомендації щодо домашнього догляду за шкірою, оскільки максимальний ефект досягається тільки при поєднанні професійних процедур з правильним домашнім доглядом.
Нерідко косметик помічає, що проблема, яка турбує клієнтку, може бути розв'язана тільки за допомогою дерматолога чи лікаря іншої спеціальності. Тому необхідна тісна співпраця з ними.
Спеціальність косметика вимагає постійного вдосконалення. Потрібно постійно підвищувати професійний рівень, відпрацьову ючи техніку виконання процедур, відстежувати появу нових косметичних засобів і методик, відвідувати фахові симпозіуми, конференції, семінари, майстер-класи. Освоюючи нові технології, кожний фахівець підбирає свою індивідуальну палітру прийомів, комбінацією яких і створюється індивідуальний, неповторний, ав торський стиль роботи.
Але для того, щоб зробити клієнта «своїм», професіоналізму ма ло. З першого моменту спілкування необхідно створити обстановку довіри, психологічного комфорту, виявити до клієнта повагу без улесливості чи зарозумілості. Сеанс необхідно планувати так, щоб можна було спокійно поговорити з клієнткою про стан її шкіри і да ти рекомендації щодо подальшого догляду за нею. Сам догляд має відбуватися в обстановці спокою і тиші, у супроводі тихої заспокій ливої музики. Атмосфера релаксації збільшує позитивний ефект кос метичного впливу. Зрозуміло, що в салоні має бути ідеально чисто.
На закінчення декілька слів про зовнішній вигляд косметика. Важко завоювати довіру клієнтки, якщо сам фахівець недбало за чесаний і неохайно вдягнений, не робить манікюру, а стан облич чя свідчить про те, що послугами косметолога він не користується.
Зовнішній вигляд косметика є його візитною карткою і най кращою рекламою його професійного рівня.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОСМЕТИЧНОГО ДОГЛЯДУ
Складна будова шкіри, її участь у загальному процесі життє діяльності організму, наявність шкідливих звичок, вплив навко лишнього середовища та умови життя і, нарешті, індивідуальність кожної людини зумовлюють складність діагностики і вибору ме тоду косметичної допомоги.
Переважна більшість людей звертаються в косметичні кабіне ти з приводу корекції косметичних недоліків. Причини, що їх викликають, бувають внутрішніми і зовнішніми. Генетична схиль ність, хронічні захворювання органів травлення, репродуктивної системи, залоз внутрішньої секреції часто призводять до проблем зі шкірою. Для досягнення найкращого результату в корекції кос метичних недоліків косметологестетист має працювати в тісному контакті з лікарем-косметологом.
Підбираючи відповідний косметичний догляд, потрібно врахо вувати тип і вікові зміни шкіри. Розрізняють чотири основних ти пи шкіри:
— нормальну;
— суху;
— жирну;
— комбіновану.
У сучасних умовах косметик усе частіше стикається з таким явищем, як чутлива шкіра. Це шкіра будь-якого типу, схильна до подразнень, почервоніння, алергічних реакцій.
Нормальна шкіра характеризується збалансованістю процесів життєдіяльності. Як правило, вона майже не реагує на стреси, після


Рис. 8.1. Суха шкіра:
- лущення;
- сухість;
- зморшки

очищення досить швидко відновлює водно-ліпідну мантію. Нормальна шкіра має здоровий вигляд, пори не виражені, комедони відсутні, вона не лисніє. Така шкіра потребує тільки підтри муючого догляду з урахуванням віку клієнтки.
Для нормальної шкіри без виражених косметичних і вікових проблем можна рекомендувати таку послідовність процедур:
— демакіяж;
— тонізація;
— вапоризація;
— бросаж;
— дарсонвалізація;
— масаж;
— маска;
— нанесення зволожувального, захисного крему.
Суха шкіра в молодості дуже гарна, тонка, ніжна, але, на жаль, швидко старіє (рис. 8.1). Позбавлена правильного догляду, вона може злущуватись, ставати зневодненою, тьмяною, з червоними плямами. Суха шкіра частіше, ніж шкіра інших типів, буває чутливою. Працюва ти з нею дуже складно, тому що можливі непе редбачені алергічні реакції. Суха шкіра реагує на часту зміну препа ратів, а також на застосування дуже активних методик. При приз наченні тих чи інших засобів і процедур слід пам'ятати, що сухій шкірі не вистачає не так жиру, як води. Тому застосування жирних кремів без гідратації не призведе до поліпшення, а навпаки.
Особам із сухою шкірою можна рекомендувати таку схему послідовності процедур у косметичному салоні:
— демакіяж;
— тонізація;
— пілінг (без використання абразивних часточок);
— фонофорез зі зволожувальними суб станціями;
МЗ.СЗ.Ж,
— маска;
— вакуум-спрей;
— нанесення захисного крему.
Жирна шкіра є найпроблемнішою. Через надлишкове виділення шкірного сала облич чя блищить, воно землистого кольору, пори розширені і шкіра нагадує шкірку апельсина; можуть спостерігатися вугри, комедони (рис. 8.2). Крім надлишкового саловиділення,

Рис. 8.2. Жирна шкіра:
— великі пори;
— жирний блиск;
— комедони;
— зморшки
змінюється хімічний склад шкірного сала, кисла реакція тран сформується в лужну, що є сприятливим чинником для розвитку гноячкової інфекції.
Клієнтам із жирною шкірою можна рекомендувати таку схему процедур у салоні:
— демакіяж;
— тонізація;
— вапоризація;
— механічна чистка;
— дарсонвалізація;
— масаж за Жаке;
— маски з дезінфікуючою та підсушувальною дією.
Звертаємо увагу на дуже важливий мо мент. У процесі догляду за жирною шкірою іс нує велика небезпека її надмірного пересушу вання. У випадках, коли косметолог, маючи якнайкращі наміри, перетворює жирну шкіру клієнтки на суху і чутливу, проблем стає ще більше. Тому дуже важливо вчасно підключа ти активні зволожувальні процедури.
Комбінована шкіра зустрічається дуже час то. Жирні ділянки зазвичай локалізуються в Т-зоні, а нормальна чи суха шкіра — по овалу обличчя (рис. 8.3). Це треба враховувати при проведенні косметичних процедур. Наприк лад, після очищення тільки на Т-зону накла дають маску, що підсушує, а по овалу — зво ложувальну маску з живильним ефектом.
Особливої уваги потребує чутлива шкіра. Власне чутливою може бути шкіра будь-яко го типу, але найчастіше підвищена чутливість спостерігається при сухому типі шкіри (рис. 8.4). Стреси, дія прямих сонячних про менів, сухе й гаряче або, навпаки, дуже холод не повітря, водопровідна вода — все це фак тори, що спричинюють розвиток підвищеної чутливості шкіри. Люди, які страждають на сінну лихоманку, астму, екзему більшою мі рою схильні до алергічних реакцій.
При догляді за чутливою шкірою нові препарати краще вводити поступово, з попе редньою пробою. Для цього на внутрішню поверхню передпліччя (у місці ліктьового згину) нанесіть препарат, який збираєтеся ви користовувати, й увітріть його у шкіру. Якщо

Рис. 8.3. Комбінована шкіра:
— великі пори;
— комедони;
— жирний блиск;
— лущення


Рис. 8.4. Чутлива шкіра:


— лущення;
— почервоніння;
— зморшки

наступного дня не буде алергічної реакції, обережно почніть з ним працювати.
Для догляду за чутливою шкірою краще використовувати спе ціальні косметичні засоби.
Найважливішим фактором, що визначає можливість розвитку тих чи інших проблем зі шкірою, є вік. З огляду на вікові особ ливості, рекомендуються різні методики догляду в косметичному салоні.
У юнацькому віці та у період 18-25 років спостерігається під вищене саловиділення, наявність комедонів у ділянці Т-зони, можливі рубцеві зміни після акне. Візуально можна спостерігати лискучу Т-зону чи все обличчя, чорні точки, запальні елементи. У цьому випадку рекомендуються такі процедури:
— механічне очищення обличчя;
— дарсонвалізація;
— кріомасаж;
— іонофорез;
- дезінфікуючі підсушувальні маски.
У віці 25 30 років з'являються перші зморшки на чолі, у зов нішніх кутиках очей — так звані «гусячі лапки»; зменшується са ловиділення. У цьому випадку необхідний домашній догляд за допомогою косметичних засобів, що не вирізняються вираженою активністю, і відвідування косметичного салону з метою прове дення таких процедур:
— пілінг;
— живильні і зволожувальні маски;
— дезінкрустація;
— пластичний масаж;
— кріомасаж;
— дарсонвалізація.
У віці 30-35 років відбувається поглиблення шкірного рельє фу носогубних складок і зморшок, знижується еластичність шкі ри, з'являються ознаки куперозу, набряклість обличчя у зв'язку з явищами застою лімфи. У цей період починає знижуватися рі вень статевих гормонів у крові, що сповільнює процес утворення нових клітин у базальному шарі епідермісу, а процес кератиніза-ції практично не змінюється. Внаслідок цього товщає роговий шар епідермісу. Процедури, що рекомендуються у косметичному салоні:
— хімічний пілінг;
— бросаж;
— кріомасаж;
— іонофорез;
— мікрострумова терапія;
— косметичний масаж;


Рис. 8.5.
Шкіра, що вимагає посиленого догляду:
— почервоніння;
— зморшки
— парафінотерапія;
— лімфодренаж;
— живильні і колагенові маски;
— пластифікуючі маски.
Неодмінною умовою для підтримки ес тетичного стану шкіри стає регулярний до гляд за шкірою в домашніх умовах. Косме тичні засоби рекомендуються з урахуванням стану шкіри і пори року.
У 35 40 років вікові зміни прогресують. Змінюється овал обличчя, поглиблюються зморшки, з'являється друге підборіддя, мішки під очима, набряклість обличчя, провисання шкіри, погіршується тургор і еластичність шкіри, яка стає сухішою (рис. 8.5). Для уповільнення процесів ста ріння основною умовою є регулярність професійного косметичного догляду і висока активність косме тичних препаратів.
Процедури, що рекомендуються:
— мезотерапія;
— локальне введення препаратів, до складу яких входить ток син ботулізму;
— пілінгові технології;
— хімічний пілінг;
— мікродермабразія;
— мікрострумова терапія;
— ультразвуковий фонорез;
— кріомасаж;
— лімфодренаж;
— косметичний масаж;
— парафінотерапія;
— живильні колагенові, моделюючі маски.
У 40-45 років починається гормональна перебудова організму. Залежно від стану шкіри показані процедури, спрямовані на активізацію клітинного метаболізму, тонізацію м'язів обличчя, ре генерацію тканин, прискорення злущування верхніх шарів епідер місу. Якщо тургор шкіри поганий і клієнтка не практикувала ре гулярних відвідувань косметолога, краще почати з методик, які оберігають шкіру, пластичного масажу і, в міру поліпшення ста ну тканин, переходити до активніших впливів.
Якщо консервативні методики не задовольняють клієнтку, цілком виправдано рекомендувати візит до пластичного хірурга.
Якщо пацієнтка переступила 45-літній рубіж, потрібно пояс нити їй, що клімактеричний період супроводжується перебудовою організму і зміною гормонального фону, а це, у свою чергу, від бивається на стані шкіри. На жаль, навіть найретельніший догляд і вдома, і в косметичному салоні може тільки сповільнити проце си старіння, тобто допомогти «старіти красиво».
Сприятливий ефект у цей період має замісна гормонотерапія, яку допоможе підібрати гінеколог-ендокринолог. Радикальну, але тимчасову допомогу може надати тільки пластичний хірург.
Сьогодні фахівець-косметолог має у своєму арсеналі найширший спектр різних методик і косметичних засобів для салонного догляду. Часто вони поєднуються з різними фізіотерапевтичними процедурами, які потребують спеціального устаткування і підго товки персоналу. Ефективність процедур і рівень цін різні, зали шається тільки вибирати.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Владимиров В., Зудин Б. Кожньїе й венерические болезни: Атлас. - М.: Медицина, 1980. - 288 с.
2. Дугін О. М., Слєпцов В. Б., Галайчук А. А. Збірник законо давчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств внутрішньої торгівлі. — К., 2004. — 304 с.
3. Калантаєвська К. А. Морфологія та фізіологія шкіри лю дини. — К.: Здоров'я, 1965. — 304 с.
4. Кольгуненко Й. Й. ОсновьІ геронтокосметологии. — М.: Медицина, 1974. — 224 с.
5. Косметический пилинг: теоретические й практические ас-пектьі. — М.: Косметика й медицина, 2003. — 224 с.
6. Новикова Л. В. МетодьІ физиотерапии в косметологии. — М., 2001. - 176 с.
7. Новая косметология. — М.: Косметика й медицина, 2002.
8. Озерская О. С. Косметология. — СПб.: Искусство России, 2002. - 416 с.
9. Практическое пособие для косметолога-зстетиста. Ч. 1,2/ Под редакцией Л. В. Новиковой. — М., 1999-2000.
10. Справочник по косметике / Под общей редакцией проф. М. А. Розентула: — М.: Медицина, 1964. — 336 с.
11. Фицпатрик Т., Джонсон P., Вулар К. й dp. Дерматология: Атлас-справочник. 3-є издание. — М.: Практика, 1999. — 1088 с.
12. Фержтпек О., Фержтекова В., Шрамек Д. й dp. Космето логия: Теория й практика. — Прага: MAKSDORF, 2002.
13. «Les Nouvelles Esthetiques». — М.: Космопресс, 2000-2004.
14. Rassner G. und Steinert U. Dermatologie. Lehrbuch imd At las. - Urban&Shwarzenberg, 1992. - 384 s.
Завантажити

(Размер: 28.29K / Загрузок: 417)


Сайт: Autor   Добавлен: 7.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв