РекламаОт партнеровОсобливості виготовлення ЛЗ


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Особливості виготовлення ЛЗ
в асептичних умовах, обладнання асептичного блоку


ПЛАН
1. Розчини для немовлят
2. Виготовлення стерильних ЛЗ
3. Склад асептичного блоку
4. Які ЛЗ та ЛФ
5. Прибирання асептичного блоку
6. Термін зберігання стерильного посуду
7. Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах.
8. Порядок роботи в асептичному блоці.
9. Що заборонено в асептичному блоці.

ВИМОГИ САНІТАРНОГО РЕЖИМУ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКІВ В АСЕПТИЧНИХ УМОВАХ
Розчини для внутрішнього застосування для немовлят готуються на стерильній воді очищеній або воді для ін'єкцій в асептичних умовах без додавання стабілізаторів та консервантів.
Виготовлення стерильних лікарських засобів повинно здійснювати¬ся в чистих зонах (приміщеннях) в асептичних умовах. Під чистим при¬міщенням (зоною) розуміють приміщення (зону), у якому контролюєть¬ся концентрація завислих у повітрі часток і яке побудоване і використо¬вується таким чином, щоб звести до мінімуму надходження, утворення і втримання цих часток всередині приміщення.
Для виготовлення стерильних ліків в аптеках обладнується асептич¬ний блок, який складається із шлюзу, асептичної асистентської, при¬міщення для отримання води для ін'єкцій, фасування, закупорювання та стерилізації ліків. Можливе суміщення асистентської та фасувальної кімнати. Для аптек, які виготовляють в асептичних умовах лише очні краплі, наявність у складі асептичного блоку окремих приміщень для стерилізації, контрольного маркування і герметичного закупорювання виготовлених лікарських засобів є не обов'язковою. Приміщення асеп¬тичного блоку повинні бути максимально ізольовані від інших приміщень аптеки, раціонально взаємопов'язані між собою для забезпечення прямопоточних робочих процесів і скорочення потоку руху ліків у процесі їх виробництва (виготовлення); обладнані шлюзами, які захищають ззовні повітря асептичної кімнати від контамінації. Вікна в асептичній асис¬тентській повинні бути герметично зачинені. Асептичний блок облад¬нується припливно-витяжною вентиляцією з перевагою припливу повітря перед витяганням, яка забезпечує не менше ніж десятикратний обмін повітря за годину. Система вентиляції повітря повинна враховувати розмір приміщення, обладнання і чисельність персоналу, який у ньому перебу¬ває, і мати відповідні фільтри.
Відповідальними за належну організацію роботи асептичних блоків і приготування стерильних лікарських засобів є завідувачі аптек, які про¬водять щорічний інструктаж та перевірку знань працівників асептичних блоків щодо правил приготування лікарських засобів.
В аптеках концентровані розчини, напівфабрикати, внутрішньоаптечні заготовки, лікарські форми для офтальмології та ін'єкцій, обробки ран, для немовлят та з антибіотиками готують в асептичних умовах.
Для знезаражування скляних та металевих трубопроводів, великих скляних балонів в аптеці використовують обробку гострою парою про¬тягом ЗО хв.
Миття та дезінфекція трубопроводу проводиться перед його скла¬данням, а в процесі експлуатації - не рідше одного разу в 14 днів, а також при незадовільних результатах бактеріологічних досліджень води.
Для очищення від пірогенних речовин скляні трубки обробляють гаря¬чим підкисленим 1 % розчином калію перманганату протягом 25-30 хв.
Для стерилізації трубопроводів з полімерних матеріалів і скла вико¬ристовують обробку розчином " Дезоксону-1" або розчином пероксиду водню 6 %.
Прибирання асептичного блоку проводиться не рідше одного разу за зміну в кінці роботи вологим способом із застосуванням дезінфікуючих засобів.
Перед входом до асептичного блоку повинні бути гумові килимки, які один раз за зміну обробляють дезінфікуючими засобами.
Генеральне прибирання асептичної кімнати здійснюють один раз на тиждень у послідовності.
Термін зберігання стерильного аптечного посуду і скляних балонів великих ємностей - 24 год., допоміжного матеріалу і технологічного одягу в закритих біксах не більше трьох діб.
Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах, при вході до шлюзу повинні взути спеціальне взуття, помити руки, наді¬ти стерильний халат, марлеву пов'язку у чотири шари, яку міняють кожні чотири години, а також шапочку та бахіли. Після вдягання стерильного технологічного одягу персонал повинен ополоснути руки водою для ін'єкцій та обробити їх дезінфікуючими засобами.
На попередньо оброблені руки персоналу, зайнятого на ділянці виго¬товлення, фасування та закупорювання розчинів, що не підлягають термічній стерилізації, необхідно надягнути стерильні хірургічні гумові рукавички.
Вхід зі шлюзу до приміщення, в якому виготовляють і фасують ліки в асептичних умовах, в нестерильному технологічному одязі забороняєть¬ся. Забороняється також виходити за межі асептичного блоку в сте¬рильному технологічному одязі. При необхідності вийти із асептичного блоку персонал повинен пройти через шлюз, знявши технологічний одяг. Після повернення персонал знову повинен пройти повну обробку.
Аптечні працівники, зайняті в асептичному блоці, повинні не менше одного разу на рік проходити інструктаж за вимогами, що пред'явля¬ються до них при роботі в зазначених приміщеннях.
Персоналу, який не працює в асептичному блоці, вхід у ці приміщення категорично забороняється.
При роботі в асептичному блоці для записів використовують попе¬редньо нарізані аркуші кальки або рослинного пергаменту. Писати мож¬на тільки кульковою ручкою, яку один раз на змін слід протирати спир¬том етиловим 70 % або спиртоефірною сумішшю (1:1).

АСЕПТИЧНИЙ БЛОК СКЛАДАЄТЬСЯ:
- із шлюзу;
- асептичної асистентської;
- приміщення для отримання води для ін’єкцій;
- фокусування;
- закупорковання;
- стерилізація ліків.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Б.П.Громовик “Організація роботи Аптеки”. ст. 212-215.
Завантажити

(Размер: 6.72K / Загрузок: 306)


Сайт: Autor   Добавлен: 4.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв