РекламаОт партнеров“Репродуктивна система людського організму”РЕФЕРАТ
на тему:
“Репродуктивна система людського організму”

Великі й важливі зміни відбуваються в організмі людини в період статевого дозрівання і проявляються вони в змінах зовнішності, самопочуття і настрою, а також в інтенсив ності розвитку і формування органів репродуктивної системи. Вивчення анатомічної будови і функцій свого організму допомо же краще зрозуміти й оцінити цей важливий період у житті кож ної людини.

Чоловічі статеві органи включають такі анатомічні еле менти: внутрішні — яєчка (чоловічі статеві залози), їх протоки, придаткові статеві залози та зовнішні — мошонка та статевий член (пеніс).
Сім'яники (яєчка) являють собою дві залози округлої форми, у яких виробляються сперматозоїди і синтезуються чоловічі ста теві гормони (андроген і тестостерон). Вони розташовані в мо шонці, яка виконує захисну функцію. Чоловічий статевий орган (пеніс) знаходиться в нижній частині лобкової частини. Утворе ний губчатою тканиною, що омивається кров'ю двох великих артерій і має здатність при збудженні заповнюватися кров'ю, збільшувати пеніс у розмірах, змінюючи кут нахилу (ерекція). Пеніс має тіло і голівку, покриту складкою шкіри і слизовою оболонкою, яку називають «крайньою плоттю».
Уретра, або сечівник, — це тонка трубка, що з'єднується із сечовим міхуром і сім'явиносними протоками яєчок. Через неї сеча і сперма виводяться назовні.
Сім'явиносні протоки—дві тоненькі трубки, по яких сперматозоїди, попадають з яєчок в сім'яні пухирці, де вони накопичу ються і дозрівають.
Простата, або передміхурова залоза, — м'язовий орган, у якому виробляється рідина білого кольору, яка, змішуючись зі сперматозоїдами, утворює сперму. При скороченні м'язів про стати сперма виштовхується назовні через уретру. Це називаєть ся еяколяцією.

Жіночі статеві органи включають такі анатомічні елемен ти: внутрішні — яєчники, маткові або фалопієві труби, матку, піхву — і зовнішні — малі та великі статеві губи, клітор, гімен (дівоча пліва).
Яєчники—дві залози, що нагадують за формою і розмірами велику квасолю. Вони розташовані по обидва боки матки в нижній частині черевної порожнини жінки. У яєчниках розвива ються жіночі статеві клітини — яйцеклітини — і синтезуються жіночі статеві гормони—естрогени. Яйцеклітина дозріває в ма ленькому пухирці яєчника 24—30 днів, після чого пухирець роз ривається, і яйцеклітина виходить у маткові труби. Це називаєть ся овуляцією.
Маткові труби з'єднують порожнину матки з яєчниками. У фалопієвих трубах відбувається запліднення яйцеклітини спер матозоїдом.
Матка — це порожнистий м'язовий орган, вистелений зсе редини слизовою оболонкою.
Матка з'єднується з фалопієвими трубами та піхвою. Коли запліднена яйцеклітина потрапляє до матки, вона занурюється в слизову оболонку, прикріплюючись до стінки матки. Тут і розвивається зародок, а пізніше плід. Незапліднена яйцекліти на виходить з організму жінки разом з частинами слизової оболонки матки і невеликою кількістю крові. Це називається менструацією.
Нижня тоненька частина матки називається шийкою. Шийка матки і піхва утворюють у вагітних жінок родовий канал, через який при народженні плід виходить з порожнини матки назовні.
Малі статеві губи (вульва) — це складки шкіри, які закрива ють зовнішній вхід піхви й уретри. Тут розташований клітор, у якому знаходиться багато нервових рецепторів. З боків малих губ розташовані великі статеві губи.
У дівчаток, що не мали статевого контакту (коїтусу), зовнішній вхід у піхву закритий тонкою з'єднувально-тканинною мембра ною, що називається гімен, або дівоча пліва.

Дозрівання статевих клітин. Процес формування чоловічих і жіночих статевих клітин називають гаметогенезом, що відбуваєть ся в статевих залозах і складається з чотирьох періодів: розмно ження, росту, дозрівання і формування. Підчас розмноження пер винні статеві клітини — гаметогонії (сперматозоїди або яйцеклі тини) кілька разів поділяються шляхом мітозу. У період росту вони збільшуються в розмірах, готуючись до наступного періоду. У пе ріод дозрівання, у процесі мейозу, відбувається зменшення кількості хромосом, утворюються жіночі й чоловічі статеві клітини з гаплоїдним набором хромосом. Останні, не поділяючись, всту пають у період формування і перетворюються в дозрілі чоловічі статеві клітини—сперматозоїди та жіночі—яйцеклітини.

Продовження роду.
Біосоціальна основа сім'ї
У кожної нормальної людини є дана природою по треба в продовженні роду. Однак на відміну від тварин у людини прояв цієї потреби, діяльність, спрямована на її задоволення, втрачають свій винятково біологічний характер і набувають ве ликого соціального змісту та значення.
Відомо, що функція продовження роду — єдина з функцій, організму, що має парний характер. Тому при її здійсненні дуже важливий соціальний характер взаємин між чоловіком та жінкою, і на рівні «чистої» фізіології ця функція не залишається.
Ставлення чоловіка до жінки є одним із найважливіших по казників того, якою мірою кожна конкретна людина може розглядатися як повноцінна соціальна істота. На основі цього ставлення можна судити про ступінь загальної культури людини. У міру розвитку людини як особистості її духовне збагачення домінує над біологічними потребами, її інтерес до протилежної статі базується не тільки на біологічній потребі, а й на потребі духовного зближення. Між людьми виникає таке високе почуття, як кохання.
Кохання розглядається як форма ставлення людини до чого-небудь (не тільки до ІНШОЇ людини), вибіркове тяжіння і вибірко ве зосередження щиросердечних сил, психічної активності, кон центрація їх на одному об'єкті, що захоплює особистість цілком, прагнення зробити для нього максимум гарного. Саме тому ко хання є однією з найбільших цінностей, а здатність кохати — однією з найважливіших якостей людини.
У підлітковому віці увага однієї статі до іншої проявляється в звичайному спілкуванні, що часто переходить у дружбу і далі, можливо, у кохання. Потреба в дружбі з протилежною статтю може бути ознакою кохання. Взаємини дружби і кохання в юності є складною проблемою, і провести чітку межу між ними не завж ди можливо. Ці почуття в юнаків та дівчат, так само як і в дорос лих, індивідуальні та багатогранні.

Дружба — це форма взаємин. Вона відрізняється від кохання цілим рядом важливих властивостей: по-перше, дружба має спрямованість на іншу людину, яку можна кохати, можна з нею дружити, а може бути і те, й інше разом (не можна дружити з яким-небудь предметом, річчю, але любити його можна). Друга відмінність: дружба обов'язково припускає взаємність, а кохан ня — зовсім необов'язково. Наприклад, не можна сказати: «Я дружу з ним (нею), а він (вона) зі мною не дружить», але можна сказати: «Я кохаю його (її), а він (вона) мене не кохає».
Третя відмінність: дружба припускає наявність певної дис танції. Для кохання ж це зовсім необов'язково. Саме тому друж ба—завжди явний прояв, а любов може бути і таємницею.
Поєднання кохання і дружби відіграє велику роль у міцності шлюбу. Коли для стосунків між подружжям властиві і кохання, і дружба, то ці два почуття взаємно доповнюють і зміцнюють одне одного, хоча вони дуже цінні й кожне окремо.
Підготовка до створення сім'ї починається в підлітковому віці у процесі спілкування хлопчиків і дівчаток. Тривале спільне жит тя в сім'ї можливе, якщо чоловік і дружина вміють доброзичливо й уважно ставитися одне до одного, вважають на звички і харак тер один одного, прагнуть підтримати в будь-яких складних си туаціях. 14 якості формуються в дружніх стосунках хлопчиків і дівча ток. Якщо дівчинка і хлопчик допомагають одне одному, уміють щиро радіти чи сумувати разом, погоджуються з інтересами свого товариша, у майбутньому їм легко встановити стосунки повного взаєморозуміння в сім'ї.
Створення сім'ї — відповідальний етап у житті людини і підійти до нього треба з добрими знаннями біологічного та соці ального характеру і повною відповідальністю за завтрашній день, за життя наступних поколінь.

Завантажити

(Размер: 7.34K / Загрузок: 431)


Сайт: Autor   Добавлен: 7.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв