РекламаОт партнеровЗагальне знеболювання


Реферат на тему:
Загальне знеболювання

Будь-яке оперативне втручання повинно проводитись при умові повного знеболювання. Знеболювання виросло в самостійну галузь медицини – анестезіологію (від грецького an – заперечна частка aesthesis – відчуття, logos –наука).
Уявлення про біль. Больове подразнення сприймається факторами, формується як больова реакція в стовбуровій частині мозку, якість якої оцінюється в корі великого мозку. Сучасну хірургію, особливо торокальну, нейро і кардіохірургію неможливо уявити без анестезіологічного І забезпечення. Загальною анестезією називають стан глибокого гальмування ц.н.с., спричинюване наркотичними речовинами, який супроводиться втратою свідомості, чутливості і рухів при збереження функції дихання і серцебиття (наркоз). Поділяється наркоз на 2 види:
1. Інгаляційний, при якому наркотичні речовини вводять через дихальні шляхи;
2. Неінгаляційний (внутрішньовенний, прямо кишковий та інші).
Наркоз може бути чисти, коли вводиться одна наркотична речовина; мішаним – при одночасному введенні кількох наркотичних речовин; комбінованим – при послідовному введенні кількох наркотичних речовин.
ІІ. Фарискологічні середники, що застосовуються в анестезії. (загальні анестетики).
1. Інгаляційні – закис азоту (Nitrogeninm oxidulatum) (лабкий анатестик, використовуються суміш 70-80% закису азоту та 20-30№ кисню. Форма випуску: металічні балени сірого кольору під тиском 50 обм., в рідкому стані.
Фторотан (phthorottanum) – сильний анестетик, не подразнює слизові оболонки і розширяє бронхи, ф.в. – темні флакони по 50 мл.
ефір за норману (Acther pro narcosi)
ф.в. – флакони темні ххххх 150 мг.
2. Неінгаляційні анестетики – геканог (hexenoium) в основному для ввыыдного наркозу в дозы 0,3-0,5 г (1-2% р.н. не фы.-р-ны), ф.в. – дикони 0,5-1,0г сухої речовини тіопентон-натрій (Hiopentalum – nstrium) застосовують свіжоприготовлений р-н 1-2,5%. Сумарна доза не більше 1л. Застосування таке ж ф.в. – фганони 0,5 і 1,0 г.
Натрій оксибутурос (Natrii oхbetyros) – застосовується самостійно і як окмпоннет комбінованої анестезії для введення в наркоз в дозі 75-200 мг/кг; ф.в. ампули 10 мг 20% р-ну.
Кетамін (retaminum) кестамор) – застосування таке не має сильний анельгезуючий ефект. Діє через 30 с з тривалістю 5-15 хв., водиться в/в в дозі 2-6 мг/кг. Дає п/о збудження, ф.в. хххх ємністю 10 мг АТ (81 мг – 50 мг)
Сомбревін (sombrevin) – засіб ультракороткої дії (3-5 хв.). Доза 8-10 мг/кг. МД – 2000 м; ф.в. – ампули по 50 мг.
Нагіропептини – дроперідом – сильний протибольовий та протишоковий ефект. Діє – 30-40 хв. В поєднанні з фентанігм використовується для нейрогептанольгезії (НДА) ф.в. – флакони ємкістю 10 мг (25 мг) препарату.
Индуксин (seduxen) – регонтум – має адитивний, снодійний, м’язево-релаксуючий і антиконвульгивний ефект. Доля анестезії при вступному наркозі вводять в/в 10-20 мг препарату. (дія 40-50 хв.); ф.в. хххх по 2мг 0,5% р-ну.
3. Анальгезулогі середники: - морфіна гідрохлорид (ххххххх) – для премадикації – виражений емальгезуючий ефект на протязі 3-5 годин. В дозі 10-2 мг. Ф.в. 1 мг 1% р-ну ампули.
Фентаніг (pluntanylum) – по хох знеболення в 100 р. сильніший від морфіну. Тривалість дії 30 хв. Використовується для НЛА. Ф.в. – флакони по 10 мг і ампули по 2 мг0,005% р-ну.
Озинидогоа (dipidolor) – доза 30 мг дає знеболюючий схист на протязі 10-14 год. Застосовуються для знеболювання в п/о п-ді.
М’язеві регогоксонти – тубарін (tubarine) – визвиє сильну міопаральтичну дію. Зводять в дозі 0,4-0,5 мг/кг. Діє 20-25 хв. Ф.в. – ампули по 2 і 5 мг 1% р-ну.
Дітілін (dithylinum) – дія та ж.
Використовується в вигляді 1-2% р-ну з розрахунку 1-2 мг0кг. Тривалість дії 5-7 хв., ф.в. ампули по 2 кг 1% р-ну, флакони по 0,1, 0,25,0,5 г.
ІІІ. Підготовка хворих до наркозу
В передопераційному п-ді необхідно оцінити стан хворого, визначити ступінь операційного ризику, провести передопераційну підготовкк, провести премедикацію, вкрити метод наркозу. Наркоз дають натще. Перед операцією виймають знімні зубні протези. При повному шлушку робить його промивання і залишають незагострельний зонд для декомпресії. Проводять психологічну підготовку. За 30-40 хв до проведення наркозу проводять пре медитацію: 1мг 1-2% р-ну промадолу або омноноту і 1 мг 0,1% р-ну кароніну сульфату (зменшення сиреції слизових, запобігання гаріхххххх, бронхошахму. Брадікурдії); 1% - 1,0 дімедролу.
ІV. Техніка і клініка наркозу.
1. Період введення – період від початку наркозу до досягнення хірургічної стадії. Розрівняють введення в наркоз при збереженому спонтанному диханні і введення в наркоз при інкубаційному наркозі, коли дихання викоххххххххххххххх Самим поширенни методом є введення в наркоз препаратами – гекинагом і тіоапетуталон натрію; або комбінація дефтонілу і солебревіну (вводиться в/в в дозі 5 мг/кг в 10 мг 10% р-ну кальцію хлориду).
2. Період підтримки загальної анестезії: проводиться найчастіше комбінацією препаратів: анальгетики дають аналльгезію, наркотики – сон під час операції, міорелаксанти – паремія м’язів і легку доступність органів, особливо черевної порожнини, ШВА – можливість управити газообміном. Найбільше посереххх дістала нейпролентанальнезія і дроххх 2,0 = фентаніг 2,0 при потенціюванні суміші хох азоту та кисню в співвідношенні 2:1, 3:1, з штучною вентиляцією легень при дії міфексонів (дитиліну).
3. Період виведення з наркозу (приниження наркозу). В цей час відновлюють свідомість, дихання, кровообіг, об’єм ОЦК, температура тіла. Хворий передається в палату інтенсивної терапії. При пробудженні введень: кугрілін, кардіомін, прозерін і інші. Після повного контакту хворий переводиться в палату.
Стадії і рівні наркозу
І стадія – енельгезія – триває 2-3 хв., свідомість застопорена, больова чутливість знижена; рефлекси збережені (зіничний, війчастий, рогівковий);
ІІ стадія – збудження – свідомість заторможена, рухове збудження, тонус м’язів посилений; дихання зххххх рефлекси збережені. Можуть бути ускладнення і блювання, асфіксем,хххх). Триває від 1 до 10 хв.
ІІІ стадія – хірургічна (наркозний сон). Цілковита втрата свідомості, чутливості і м’язевого тонусу. Рефлекси збережені – зничний рогівковий зникає.
ІV стадія – пробудження – поступово йде процес розгальмування центральної нервової системи. Поступово відновлюється чутливість, рефлекси, тонус м’язів і свідомість.
VІ. Апаратура , інструменти і оснащення для анестезії.
1. Апарати інгаляційного наркозу – “Полінаркон”;
2. Апарати ШВА, АДР-2; РПА-2; з електричний приводом – РО-5; РО-6 і “Віте-1”.
3. Дефібрилятор імпульсний.
4. Ларингоскоп, ендорахильні рубки, провідники – пандрени, повітроводи; езикотриноз; ретозоримерники.
5. Вакуум електровідсмоктувач.
VІІ. Види наркозу:
1. Інгаляційни: а) апаратно-малковий;
б) московий; в) інкубаційний.
2. Неієпогеційний: а) внтрушньовенний; б) ректальний – використовують хлоралгідрат (сhovli hydres) – вводять 0,5- 2г хлоралгідраті змішавши його з 25 мг крохмалю і 45 мл дистильованої води в пряму кишку. Через 20-30 хв. Наступає сон, який триває 5-6 год. Застосовують як спотворний і седативний засіб при правці, психічних захворюваннях, різкому збудженні хворих.
Потенційовинй – це підсилення наркотичного сххх інгаляційних і наінгаляційних засобів для наркозу нейролептиками і наркотичними анальгетиками. Вони викликають адативний хххх , знижують рухову активність і м’язевий тонус, ослаблюють вегетативні реакції, знижують температуру тіла, потенціюють Бією нарктичних і спазтворних. Вик Ускладення при наркозі.
1. Психічний шок; 2. Блювання; 3. Западіння язика; 4. Спазм голосової щілини; 5. Андфікси внаслідок механічних перешкод у верхніх дихальних шляхів і центрального походження 6. порушення і синеннчя нервової діяльності.
Асфіксія центрального походження внаслідок керолігу дихального центру виникає при передозуванні наркотичної речовини; ознаками є зупинка дихання. Ціаноз, розширення зіниць з втратою реакції на світло; кров в рані стає темною. Необхідно ввести 1% 1,0 гобеліг; Кордіамін 2,0 в/в 40% глюкози з 0,5 мл стрифоєктигу.


Завантажити

(Размер: 8.41K / Загрузок: 418)


Сайт: Autor   Добавлен: 6.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв